รายงานข่าวจาก Forbes Thailand เปิดเผยว่า ได้จัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2566 พบว่า ความมั่งคั่งรวมของ 50 มหาเศรษฐีไทยเพิ่มขึ้น 15% เป็น 1.73 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมหาเศรษฐีจำนวน 22 รายที่มีความมั่งคั่งลดลง โดยพี่น้องเจียรวนนท์แห่งกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ยังครองอันดับหนึ่ง ในขณะที่นักธุรกิจสี ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตกลงมากที่สุดเกือบร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับผู้ติดอันดับในทำเนียบ ซึ่งเกณฑ์ต่ำสุดของการจัดอันดับครั้งนี้ตกลงเหลือ 590 ล้านเหรียญ จาก 655 ล้านเหรียญเมื่อปี 2565 ทำให้มีเศรษฐีห้ารายที่ต้องบอกลาทำเนียบไปในปีนี้

โดยรายชื่อมหาเศรษฐีไทย 10 อันดับแรก ประจำปี 2566 ได้แก่


อันดับ 1: พี่น้องเจียรวนนท์

มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.4 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 1.18 ล้านล้านบาท

อันดับ 2: เฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัว 

มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 3.34 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 1.16 ล้านล้านบาท


อันดับ 3: เจริญ สิริวัฒนภักดี 

มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 1.36 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 4.74 แสนล้านบาท

อันดับ 4: ครอบครัวจิราธิวัฒน์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 1.24 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 4.32 แสนล้านบาท


อันดับ 5: สารัชถ์ รัตนาวะดี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 1.13 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 3.94 แสนล้านบาท

อันดับ 6: วานิช ไชยวรรณ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 3.9 พันล้านเหรียญ หรือ 1.36 แสนล้านบาท


อันดับ 7: ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 3.8 พันล้านเหรียญ หรือ 1.32 แสนล้านบาท

อันดับ 8: อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา และครอบครัว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 3.5 พันล้านเหรียญ หรือ 1.22 แสนล้านบาท


อันดับ 9: สมโภชน์ อาหุนัย และครอบครัว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 3 พันล้านเหรียญ หรือ 1.04 แสนล้านบาท

อันดับ 10: ครอบครัวโอสถานุเคราะห์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 2.5 พันล้านเหรียญ หรือ 8.72 หมื่นล้านบาท