เมื่อวันที่ 20 ก.ค. พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ลงนามในคำสั่ง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ที่ 94/2566 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ใจความว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และข้อ 6(2) ประกอบข้อ 8(3) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (ศปก.บก.ตม.2) จำนวน 9 นาย ดังนี้

1.ว่าที่พันตำรวจตรี ดิษฐภัท เรืองหัตถาการ สารวัตร กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
2.ดาบตำรวจ ปัณณธร อำลอย ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 2
3.ดาบตำรวจ ชัยวัฒน์ หลบภัย ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 2
4.ดาบตำรวจ ภูริพงษ์ พรมศรี ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 2
5.ดาบตำรวจ จตุรงค์ สิงหาอาจ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 2
6.ดาบตำรวจ ชาตรี แจ่มแจ้ง ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 2
7.ดาบตำรวจ กิตติภณ แก้วสุวรรณ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
8.สิบตำรวจเอก บุญฤทธิ์ เรืองปราชญ์ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
9.สิบตำรวจเอก ปรุยศ มีกุล ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้มีรายงานว่า คำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขาเข้าประเทศ ได้ต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากต้องต่อแถวรอคิวยาว เพื่อลงตราประทับขาเข้าเมือง จนเกิดความล่าช้า ขณะเดียวกันมีศิลปินชื่อดังระดับโลก แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) บินถึงเมืองไทย ซึ่งมีอากาเซแห่ให้การต้อนรับแน่นสนามบิน โดยปรากฏภาพคลิปในสื่อสังคมออนไลน์ มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองห้อมล้อมศิลปินดังอยู่จำนวนมาก ทำให้ผู้โดยสารขาเข้าคนอื่นที่กำลังเดินทางเข้าประเทศได้รับผลกระทบ.