ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าดี (สะพานบ้านวัดสมอ) งบประมาณ 31.820 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์

ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ยาว 60 เมตร กว้าง 8 เมตร มีทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสองฝั่งยาวรวม 340 เมตร ตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่ที่ 4 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั้งสองฝั่งน้ำ ให้สามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ตลอดจนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติที่ขยายตัวจากหมู่บ้านคีรีวง ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส่วนราชการในท้องถิ่น การไฟฟ้าฯ การประปาฯ หน่วยงานด้านการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังเป็นเส้นทางช่วยเหลืออพยพ เมื่อเกิดเหตุพิบัติภัยฉุกเฉินในอนาคตได้อีกด้วย