เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha” ระบุว่า SV SV ตามด้วย AZ ดีที่สุด ดีกว่า SV AZ และการใช้เข็มที่ 3 เป็นชั้นผิวหนัง จะได้ผลดีเท่ากับเข้ากล้ามโดยใช้ขนาดน้อยลง 5 เท่า และผลข้างเคียงมีเฉพาะบริเวณที่ฉีดแต่อาการไข้รุนแรง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อตัวจะไม่มีหรือพบน้อยมาก และจีนมีการศึกษาพบลักษณะเดียวกัน

ประเทศจีนยืนยันการฉีดเข็มที่สามด้วย แคนชิโนไบโอ (แบบเดียวกับ แอสตรา) ที่เป็น live virus vector ตามหลังชิโนแวค 2 เข็มดีที่สุด

SV SV Live virus vector กระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้น 78 เท่า
SV SV SV เพิ่มขึ้น 15.2 เท่า
SV live virus vector เพิ่ม 25.7 เท่า

การได้ SV เต็มสูตรคือ 2 เข็ม จะยืนเป็นพื้นดีที่สุดสำหรับเข็มที่สามด้วยยี่ห้ออื่น