พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาท/ลิตร พรีเมียมดีเซล B7 เพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร ส่วน พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 25 ก.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน = 45.74, แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.95, E20 = 35.64, แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.68, E85 = 36.09, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 42.94, กลุ่มดีเซล = 31.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 40.44 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร