เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเลื่อนพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30  นั้น  ล่าสุดทางสำนักโฆษก  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวผ่านกลุ่มไลน์สื่อมวลชนทำเนียบระบุว่า ในเบื้องต้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ประสานกับสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเผยแพร่พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  โดยในชั้นนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนประธานรัฐสภานำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ  และเมื่อได้ทราบกำหนดการอย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบในโอกาสแรก ทั้งนี้ ไม่ได้มีการ “เลื่อนพิธี” แต่อย่างใด จึงขอเรียนแจ้งและขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกท่านด้วยความขอบคุณยิ่ง.