เมื่อวันที่ 13 ก.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ คนละ 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า การจ่ายเงินในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ขณะนี้มีการจ่ายเงินให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเกือบครบ 100% แล้ว คาดว่าในอีก 1-2 วันน่าจะจ่ายได้ครบทั้งหมด 

ด้าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ในส่วนของ สพฐ.การจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปตามแผน เกือบครบทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงไม่กี่แห่ง เช่นในพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) แม่ฮ่องสอน เขต 2 มี 1-2 โรงเรียนยังไม่สามารถจ่ายเงินให้นักเรียน และผู้ปกครองได้ เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนติดเชื้อโควิด-19 ประกอบกับในบางหมู่บ้านมีการปิดหมู่บ้านห้ามคนเข้าออก ดังนั้นจึงได้มีการพูดคุยกับทางนายอำเภอเพื่อทำความเข้าใจกับทางผู้ปกครองว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะรีบจ่ายเงินให้ทันที ซึ่งผู้ปกครองก็เข้าใจ อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้วการจ่ายเงินของ สพฐ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ช่วงแรกยอมรับว่าอาจจะเกิดปัญหาอยู่บ้านเนื่องจากแต่ละโรงเรียนก็นัดไปถอนเงินเพื่อนำมาแจกให้กับนักเรียน และผู้ปกครองในวันเดียวกัน ทำให้ทางธนาคารเตรียมเงินไว้ไม่เพียงพอ แต่หลังจากทำความเข้าใจกันแล้วทุกอย่างก็ราบรื่น 

ขณะที่ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ในส่วนของ สอศ.ได้รับรายงานว่าพบปัญหาติดขัดการจ่ายเงินเยียวยา จำนวน 7 แห่ง แบ่งเป็นอาชีวศึกษาเอกชน 4 แห่ง ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองว่าทางโรงเรียนไม่ยอมจ่ายเงินให้กับนักเรียน และผู้ปกครองที่ยังค้างชำระค่าเทอม โดยตนได้ส่งหนังสือทำความเข้าใจกับทางโรงเรียนแล้ว และได้รับการยืนยันว่าจะจ่ายเงินให้กับนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโดยเร็วที่สุด ส่วนวิทยาลัยของรัฐพบปัญหาการโอนเงินต่างธนาคาร ซึ่งบางแห่งมีเด็กจำนวนหลายพันคนจึงเกิดความล่าช้า แต่ทุกแห่งแจ้งว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้.