เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ที่วัดเกาะนางโดย หมู่ที่ 14 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งนิเวศอนุรักษ์ทางธรรมชาติ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราช ได้มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้น เมื่อ “ศาลเจ้าแม่เกาะนางโดย” ซึ่งมีรูปปั้นเจ้าแม่เท่าคนจริง จู่ ๆ ก็มีรอยเปื้อนบริเวณใบหน้า คล้ายกับตัวเลขบางอย่างเกิดขึ้น

ภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า บริเวณหน้าผากของรูปปั้น มีรอยเปื้อนขนาดเล็กสีเทาดำลักษณะคล้ายตัวเลขไทย ทำให้ชาวบ้านและผู้ที่พบเห็น ต่างใช้มือถือถ่ายรูป เพื่อนำไปตีเป็นเลขเด็ด ส่วนใหญ่มองเป็น ๕-๓-๐ หรือ 5-3-0 จากการสอบถามเจ้าหน้าที่และพระในวัด ต่างระบุเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ทราบว่ารอยดังกล่าวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จากนี้จะได้ประสานงานฝ่ายเกี่ยวข้อง เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุให้แน่ชัดต่อไป

สำหรับเจ้าแม่เกาะนางโดย มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช โดยในอดีตเกาะแห่งนี้ ชื่อ “เกาะนาง” เคยเป็นเกาะกลางทะเล และเป็นฐานทัพเรือของเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อครั้งอดีตราว พ.ศ. 1700 ซึ่งเกี่ยวข้องกับตำนานเมืองนครศรีธรรมราช และตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช โดยเชื่อว่าเกาะนาง ที่เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เกาะนางโดย” นั้น มาจากข้อความที่เขียนติดกัน ทำให้ผู้อ่านเอกสารสำคัญนี้ นำเอาคำมาใช้เรียกเกาะนาง เป็น “เกาะนางโดย” จากรายงานเดิมที่มีข้อความว่า “พระนางนางอัครมเหสีก็ตามเจ้าพระยาไปถึงเกาะแห่งหนึ่งอันชื่อว่าเกาะนางโดย ครั้งนั้นเจ้าเมืองชวาก็ให้เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ผูกส่วยไข่เป็ดแก่ชวา ทำให้ “คำว่าเกาะนางโดย” เขียนติดกัน จึงกลายมาเป็น “เกาะนางโดย” มาจนถึงปัจจุบัน

โดย เมื่อปี พ.ศ.1700 เศษนั้น เกิดศึกสงครามระหว่างนครศรีธรรมราชกับชวา หรืออินโดนีเซียในปัจจุบัน ซึ่งการสู้รบในครั้งนั้นไม่มีการแพ้ชนะกัน ทางกองทัพชวาจึงมีการใช้กลอุบายด้วยการแต่งสาสน์ถึงเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในขณะนั้นคือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งปทุมวงศ์องค์ใดองค์หนึ่ง ความว่าจะขอเป็นไมตรีต่อกัน โดยเจ้าเมืองชวาจะยกพระธิดาให้ ขอให้ออกไปรับที่ปากอ่าวนคร เมื่อพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชหลงกลออกไปรับ จึงถูกเจ้าเมืองชวาจับกุมเอาไว้ โดยพระอัครมเหสีหรือพระชายาทรงหาหนทางเพื่อช่วยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช โดยพระนางเสด็จไปโดยทางเรือไปประทับที่เกาะแห่งนางหรือเกาะนางโดย ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากกองทัพเรือของชวา และทำการเจรจาต่อรองจนในที่สุดการเจรจาสำเร็จ โดยเจ้าเมืองชวาขอให้นครศรีธรรมราชส่งส่วยไข่เป็ดปีละ 5 ล้านฟอง เป็นเวลา 10 ปี พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช จึงได้รับการปลดปล่อยมาครองเมืองนครศรีธรรมราชดั่งเดิม

หลังจากนี้ไม่นาน พระเจ้าศรีธรรามโศกราช ได้สิ้นพระชนม์ พระอนุชาครองราชย์ต่อและเกิดโรคห่าระบาดอย่างหนัก พระเจ้าศรีธรรมโศกราชเจ้าเมืององค์ใหม่ ได้พาไพร่พลประชาชนส่วนหนึ่งหนีโรคห่าไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเชื่อว่าคือ “วังโบราณ” ใน อ.ลานสกา ส่วนพระอัครมเหสีหรือพระชายาในพระเจ้าศรีธรรามโศกราชองค์เก่า ก็นำไพร่พลจำนวนหนึ่งเสด็จหนีโรคห่าไปอยู่ที่เกาะนาง หรือ “เกาะนางโดย” ที่พระองค์เคยประทับเมื่อครั้งทรงเจรจาต่อรองกับกองทัพของชวา แต่ต่อมาพระนางก็ต้องสิ้นพระชนม์ด้วยโรคห่าพร้อมด้วยพระทารกและข้าราชบริพารจำนวนมาก ซึ่งเกาะนางหรือ “เกาะนางโดย” แห่งนี้ จึงมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์โบราณคดีเมืองนครศรีธรรมราช และประกาศให้เป็นแหล่งนิเวศอนุรักษ์ทางธรรมชาติ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราช และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน.