นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะยกรูปแบบของ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติประกอบด้วย ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์, ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย, ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์, ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา, ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่, ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน, ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง, ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ จ.ลำปาง, ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี และชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ เป็นต้นแบบของการดำเนินงานเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งจะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวได้ด้วย นอกจากนี้ วธ.ยังได้ดำเนินการจัดทำแอพพลิเคชั่น ชื่อ “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” โดยนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชน ยลวิถี ซึ่งจะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม ที่พัก โดยในช่วงเริ่มต้นจะเปิดเส้นทางวัฒนธรรม  เที่ยวชุมชน ยลวิถี มานำเสนอให้กับนักท่องเที่ยว ได้เลือกเที่ยวตามความสนใจ

นางยุพา กล่าวต่อไปว่า จากนั้นจะมีการฟื้นฟูตลาดน้ำวิถีไทยทั่วประเทศ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าตั้งแต่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลาดน้ำในประเทศไทยได้สูญหายไปจากวิถีชุมชนหลายแห่ง ดังนั้น วธ.จึงจะรื้อฟื้นกลับคืนมา เพราะตลาดน้ำเป็นอัตลักษณ์ เป็นเสน่ห์ของเมืองไทยที่โดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆ โดยจะทำการสำรวจตลาดน้ำทั่วประเทศ ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน พ่อค้าแม่ค้า และคนในพื้นที่ต่างๆ ว่าที่ใดมีความพร้อมที่อยากจะรื้อฟื้นกลับคืนมา  และเมื่อสำรวจเรียบร้อยแล้ว วธ.จะให้การส่งเสริมสนับสนุน และให้คำแนะนำในการดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งช่วยจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวด้วย