เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่วัดป่ากรรมฐาน หรือวัดป่าโนนสะอาด ที่ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการจัดแต่งสถานที่ภายในบริเวณวัด ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษ เพื่อเตือนสติให้กับผู้ที่พบเห็น ซึ่งในบริเวณนั้น มีจุดหนึ่งที่มีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงไว้ได้อย่างน่าสนใจ คือ ภายในบริเวณส่วนจัดแสดงเรื่องราวของแดนนรกภูมิ ที่มีการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของการทำบาป แล้วต้องไปตกนรกเกิดใหม่เป็นอสุรกายและสัตว์นรกต่างๆ มากมาย

แต่ที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของการ “ทำดีแล้วตกนรก” ซึ่งน้อยคนนักจะนึกถึง โดยเป็นแผ่นป้ายที่มีข้อความว่า “จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกังขา เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติ เป็นที่หวัง ระวัง ทำดี…ไปตนรก…ได้ เพราะจิตใจก่อนตายเศร้าหมอง” ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมหากัมมวิภังคสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่ 14 สรุปใจความได้ว่า “คนทำดี ไปตกนรกก็มี” เนื่องจากค่านิยมการรักษาแบบยื้อชีวิต ทำให้พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ที่ทำบุญมาตลอดชีวิต เมื่อเจ็บป่วยลูกหลานรักษาแบบยื้อชีวิต อาจจะทำให้ตายด้วยความทุกข์ทรมาน ส่งผลให้ “ตกนรก”

พระอาจารย์แสนปราชญ์ ปัญญาคโม เจ้าอาวาสวัดป่ากรรมฐาน กล่าวว่า การทำบุญนั้นมีหลากหลายแบบ ทั้งการทำบุญแบบหวังผลตอบแทน ไม่หวังผลตอบแทน รวมไปถึงการทำบุญแล้วเกิดประโยชน์แท้จริง ซึ่งก็จะมีผลบุญที่แตกต่างกันไปอย่าง เช่น การทำบุญที่หวังผลตอบแทนนั้น จะได้เป็นเทวดาชั้นจาตุม สูงกว่านั้นก็จะเป็นการทำบุญเพราะเชื่อว่าเป็นความดีก็จะได้เป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์ ซึ่งอยู่ที่เรื่องของจิตใจ แม้แต่จะเป็นเด็กๆที่ทำบุญตามพ่อแม่ ก็จะได้บุญสูงกว่าอยู่ในชั้นยามา ซึ่งเป็นชั้นที่สูงขึ้นไปอีก แต่หากเป็นการทำบุญด้วยสติปัญญา มีการจำแนกแจกทานอย่างนางวิสาขา ที่เห็นพระไม่มีผ้าอาบน้ำแล้วคิดการถวายผ้าอาบน้ำฝน ซึ่งถือเป็นการทำบุญแล้วเกิดประโยชน์ เป็นบุญชั้นนิมมานรดี เป็นต้น

ขณะเดียวกันหากจะพูดถือเรื่องของการตกนรก คนเราส่วนใหญ่มองว่าจะต้องทำชั่วเท่านั้น จึงจะสามารถตกนรกได้ แต่ว่าคนที่ทำดีมาทั้งชีวิต ยามแก่เฒ่าลงในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต กลับไปพึ่งการตายแบบวิทยาศาสตร์ ด้วยการหาหมอเข้าห้องไอซียู ลองคิดภาพผู้สูงอายุ 80-90 ปี ที่ทำบุญมาทั้งชีวิต เมื่อต้องเข้าห้องฉุกเฉิน หมอก็ต้องทำการรักษา หัวใจหยุดเต้นก็ต้องปั๊มขึ้นมาใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้กระดูกแตกหัก กลับคืนมารับความเจ็บปวดทรมานกับการมีชีวิตต่อไปอีก

ซึ่งอาการเหล่านี้นั้นไม่ทำให้จิตใจสงบ ทั้งที่ทำดีมาทั้งชีวิต กลับต้องมาทุกข์ทรมานกับสิ่งเหล่านี้ในช่วงบั้นปลายชีวิต ยกให้เป็นการตัดสินใจของลูกหลาน ถือเป็นการตกนรกทั้งเป็น ทำให้จิตใจเศร้าหมองจนอาจจะนำไปสู่การตกนรกในที่สุด ดังคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า มีบุคคล 4 จำพวก ทำชั่วไปตกนรกก็มี ทำชั่วไปสวรรค์ก็มี หากจิตสุดท้ายตั้งใจดี ทำดีไปสวรรค์ก็มีและทำดีตกนรก อย่างที่ได้ยกตัวอย่างการยื้อชีวิต เป็นต้น ดังนั้นทุกการกระทำของชีวิต เราไม่ควรประมาทและต้องตั้งจิตใจให้ใฝ่ดีเข้าไว้.