วันนี้​ (14 ก.ย.) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอีเอส และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำอาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทยจากโครงการ “ไทยแลนด์ พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์” (Thailand Pavilion Ambassador) ทั้ง 25 คน ในฐานะผู้แทนประเทศไทยปฏิบัติทำหน้าที่ประจำนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทยในงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ทำเนียบรัฐบาล

โดย พลเอก ประยุทธ์ ร่วมพูดคุยและมอบโอวาทแก่อาสาสมัครฯ โดยกล่าวว่า ในนามรัฐบาลไทย และคนไทยมีความชื่นชมและยินดีกับคณะอาสาสมัครเยาวชนไทยที่จะได้นำความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านภาษา ดนตรี การแสดง และความมีน้ำใจของคนไทยไปปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นผู้แทนคนไทยในการสร้างความเชื่อมั่นให้นานาประเทศได้รับรู้ถึงศักยภาพ และความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

“การปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ และนับเป็นประสบการณ์ชีวิต ขอให้ทุกคนได้แสดงความความรู้ ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างเต็มที่ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยสู่สายตาคนทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ขอให้ใช้โอกาสระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สะสมประสบการณ์ชีวิตเพื่อนำมาใช้เป็นต้นทุนในการผลักดันตัวเองสู่ความสำเร็จ” นายกรัฐมนตรี กล่าว

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า การเป็นอาสาสมัครยังสะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวม ทุกคนจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่แทนคนไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังและป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุด ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอย่างเข้มงวด รักษาสุขภาพให้แข็งแรงตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน และขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก่อนเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยสวัสดิภาพทุกคน

ด้าน นายชัยวุฒิ กล่าวว่า อาสาสมัครฯ ทั้ง 25 คนจากโครงการไทยแลนด์ พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์ ที่จัดขึ้นโดย ดีป้า ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนไทยมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริงในการเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนนิทรรศการประจำอาคารแสดงประเทศไทยในเวทีระดับโลกอย่าง เวิลด์เอกซ์โป 2020 ดูไบ ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการแสดง หรือการร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่เข้าร่วมงาน โดยได้รับค่าตอบแทน ระหว่างการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 6 เดือน สำหรับงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ นับเป็นมหกรรมที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 ของโลก มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์