เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ จากเดิมจ่ายเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ โดยจะเริ่ม 1 ม.ค. 67 เป็นต้นไป เพื่อให้ข้าราชการมีเงินสดในการใช้จ่ายและชำระหนี้

ด้านครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในความเห็นส่วนตัวไม่ค่อยเห็นด้วย เนื่องจากว่าข้าราชการบางคนมีภาระหนี้สินประจำเดือน และจะมีการตัดยอดในวันที่ 30 ของทุกเดือน หากเมื่อได้เงินก้อนในช่วงวันที่ 30 ของเดือน ก็สามารถบริหารจัดการหนี้สินได้มากขึ้น หากเมื่อแบ่งเป็น 2 งวด ก็ต้องเก็บเงินใน 15 วันแรก เพื่อที่จะนำมาใช้หนี้สินในวันที่ 30 ของเดือน ซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้น ข้าราชการทุกคนต้องมีวินัยการเงินที่ค่อนข้างจะแข็งมากขึ้น แต่เข้าใจบทบาทของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็อยากจะให้คงสภาพแบบเดิมไว้ก่อน มาดูเรื่องฐานเงินเดือน หรือโฟกัสการทำงานของราชการ หรือการกระตุนเศรษฐกิจในส่วนอื่นๆ ให้มากขึ้น ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ

อีกเรื่องที่จะฝากถึง รมว.ศึกษาธิการ คนปัจจุบันว่า ในส่วนของภาระงานครูค่อนข้างที่จะหนัก เนื่องจากว่าเรามีเอกสารรอบตัวค่อนข้างที่จะวุ่นวาย และก็จะเบียดเบียนในเรื่องการเรียนการสอนด้วยในบางครั้ง ซึ่งจริงๆ แล้ว ครูทุกคนมีความต้องการที่จะสอนอย่างแท้จริง และต้องการจะอยู่กับเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง เคยมีการจ้างงานให้มาสนับสนุน เช่น คุมพัสดุ คุมการเงิน ครูที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหารของโรงเรียนให้ชัดเจน เพื่อที่จะให้คุณครู โฟกัสเกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ส่วนในเรื่องของหลักสูตร ให้มีความก้าวหน้าและให้เหมาะสมกับยุคในปัจจุบัน.