เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้ (20 ก.ย.) ที่ห้องเทาแดงรำลึก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2566 มีและคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดสตูลนั้นมีคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนคนพิการแล้วเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 66 มีจำนวน 11,302 ราย ทั้งนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้ว ต่างมีมติเห็นชอบคำร้องขอการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการที่มีผู้ดูแลจำนวน 29 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,285,000 บาท.