เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 26 ก.ย. ที่ สามย่านมิตรทาวน์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์ จัดงาน “Sustainable Daily : Media For Change” เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเป็นสื่อที่มุ่งมั่นทำเพื่อสังคมและสร้างสรรค์เนื้อหาต่างๆ สู่การเปลี่ยนแปลง โดยมี นางประพิณ รุจิรวงศ์ นายปารเมศ เหตระกูล นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ ตัวแทนกองบรรณาธิการ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ภาคเอกชน เอเจนซี่พีอาร์จากบริษัทต่างๆ เข้าร่วมงาน

นายปารเมศ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของงาน “Sustainable Daily : Media For Change” ในวันนี้ คงต้องย้อนกลับไปในช่วงเมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 59 ปี เดลินิวส์ ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 คณะผู้บริหารฯ เล็งเห็นว่า เราทำข่าวต่างๆ คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน มีข่าวครบรอบด้าน ผ่านมาทุกสมรภูมิข่าว จึงมีความตั้งใจที่อยากทำเพื่อสังคม และถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ “เดลินิวส์” คือ “Media For Change” มีความตั้งใจ และพร้อมขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสื่อที่รายงานข่าว “เพื่อทราบ” เป็นสื่อที่ทำข่าว เพื่อสร้าง “ความเปลี่ยนแปลง”

คณะผู้บริหารฯ และทีมงานกองบรรณาธิการ จึงได้วางแผนสร้างสรรค์ เนื้อหาคอนเทนต์ใหม่ ที่ถือว่าเป็นเทรนด์ของสังคมโลกเกี่ยวกับ “Sustainable Development Goals( SDGs) – เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้ คอนเทนต์ที่ชื่อว่า “Sustainbale Daily” ขึ้น และพร้อมที่จะขับเคลื่อนนำพาข้อมูลข่าวสาร Sustainable Daily ไปสู่ประชาชนผู้รับข่าวสาร ชุมชน ชาวบ้าน ภาคธุรกิจ สังคม ราชการ เราพร้อมที่จะเชื่อมโยง นโยบายภาครัฐ (Policy) ให้สังคมทุกภาคส่วนได้รับรู้ เข้าถึง เข้าใจง่าย ทั้งในรูปแบบหนังสือพิมพ์ และ แพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของเดลินิวส์ ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา

นายสุกิจ อุทินทุ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนและคอลัมนิสต์ ให้ข้อมูล “Media For Change : Sustainability 5.0” เผยว่า เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว การทำข่าวด้านความยั่งยืนยังไม่มาก ข่าวส่วนใหญ่จะมาจากต่างประเทศเป็นหลัก สำหรับเมืองไทยจะเป็นข่าวเชิงซีเอสอาร์เป็นหลัก เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความยั่งยืนได้ดี แต่ยังมีอุปสรรคคนไม่ค่อยเข้าใจว่าซีเอสอาร์คืออะไร เข้าใจแต่ด้านสิ่งแวดล้อม แต่สังคม เศรษฐกิจฯ ก็มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันหมด แต่ในปัจจุบันมีความสนใจมากขึ้น สังเกตได้จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่ผ่าน บนเวทีโลกทุกประเทศมีการพูดถึงความยั่งยืน

ทั้งนี้ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนให้มุมมองในการพัฒนาข่าวในยุคต่างๆ นับแต่ยุค 1.0 จะเป็นการบริจาคการกุศล เริ่มเปลี่ยนมายุค 2.0 บริษัทภาครัฐและเอกชนเริ่มมีโครงการคืนกำไรตอบแทนสังคม ถัดมายุค 3.0 กระแสความยั่งยืนเริ่มมา หากจำกัดอยู่ในวงแคบ พอเริ่มยุค 4.0 การทำยุทธศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับ SDG ทั้ง 17 ประการ และเมื่อมาถึงยุค 5.0 เป็นการทำข่าวที่เข้าถึงในเรื่องความยั่งยืนชัดเจนมากขึ้น สำหรับการทำงานของเดลินิวส์มีความครอบคลุมและนำเสนอครบทุกมิติในหลายๆ คอลัมน์ โดยสามารถติดตามอ่านได้ทาง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 4 ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ และทุกแพลตฟอร์มทางช่องทางออนไลน์ของเดลินิวส์

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีช่วงเอดิเตอร์ ทอล์ก เพื่อพูดคุยกับกองบรรณาธิการที่ทำคอลัมน์ความยั่งยืน เริ่มด้วย น.ส.จิตวดี เพ็งมาก หัวหน้ากองบรรณาธิการ Sustainable Daily กล่าวว่า เราเริ่มต้นทำงานหน้าความยั่งยืนมาร่วม 1 เดือน ภาพรวมของเนื้อหาของ Sustainable Daily ต้องการเป็นสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่การเล่าเหมือนเดิม เนื้อหาโดยรวม เช่น คอลัมน์ “CEO Forum ผู้นำ…สู่ความยั่งยืน” เปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์ในหลายๆ ด้าน, คอลัมน์ “รอบรู้ Sustain” จะเป็นพื้นที่ของข่าวเกี่ยวกับความยั่งยืนทั้งหมด, คอลัมน์ “รอบรู้รอบโลก” นำเสนอข่าวของทั่วโลก และคอลัมน์ “How To Change” บอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืน ขณะเดียวกันเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษา กลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้ร่วมเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน และอีกหลากหลายคอลัมน์ซึ่งพร้อมนำเสนอ ทั้งในส่วนของหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดทุกแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ทางผู้บริหารยังให้ความสำคัญเปิดพื้นที่หน้า 1 นำเสนอข่าวความยั่งยืน และในอนาคตจะมีคิวอาร์โค้ดสำหรับลิงก์ข่าว Sustainable Daily ให้อ่านอย่างครอบคลุมทุกมิติ

นายนพปฎล รัตนพันธ์ รองบรรณาธิการบริหาร กล่าวว่า ข่าวลักษณะนี้จริงๆ แล้วเดลินิวส์นำเสนอแทบทุกแผนก แต่กระจายไม่เป็นหมวดหมู่ที่จะตอบโจทย์ผู้อ่าน หรือภาครัฐที่อยากนำเสนอ ผู้บริหารเลยให้โจทย์ว่าจะทำอย่างไร กระทั่งได้ อ.สุกิจ แนะนำ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับข่าวความยั่งยืนเป็นข่าวเฉพาะกลุ่ม อาจจะไม่สามารถดึงคนอ่านได้จำนวนมากนัก ต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆ จากเดิมที่นำร่องนำเสนอในช่วงวันอาทิตย์ สุดท้ายเลือกมานำเสนอ 4 วัน 4 คอนเซปต์ คือ วันอังคาร-ศุกร์ และพยายามทำให้เนื้อหาเหล่านี้เห็นเด่นชัดขึ้นในแต่ละวัน ด้วยการใช้พื้นที่หน้า 1 หยิบยกหัวข้อเป็นเรื่องเด่นในฉบับ หรือศัพท์ที่เข้าใจง่ายๆ ว่า “หัวโม้” ที่ทำให้คนอ่านมองเห็นเนื้อหาชัดขึ้น

ขณะที่ นายณรงค์ สัจจะภูริภูมิ รองบรรณาธิการบริหาร และบรรณาธิการข่าวออนไลน์ กล่าวว่า เดลินิวส์ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันยุคสมัย ให้ความสำคัญกับซีเอสอาร์รวมถึง SDG ทั้ง 17 ประการ เป็นสื่อคุณภาพเพื่อส่งต่อข่าวสารที่มีประโยชน์ให้กับสังคม เดลินิวส์เรามีทุกแพลตฟอร์ม อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก ยูทูบ ที่จะบอกต่อสิ่งดีๆ ทั้งนี้ เดลินิวส์เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วม ถ้าเราร่วมมือกัน เราจะเปลี่ยนโลกให้ดีได้มากขึ้น.