พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 0.40 บาทต่อลิตร เว้น พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 และกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 4 ต.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน = 46.54, แก๊สโซฮอล์ 95 = 38.75, E20 = 36.44, แก๊สโซฮอล์ 91 = 38.48, E85 = 36.09, แก๊สโซฮอล์ 95 = 44.94, ดีเซล B7 = 29.94, ดีเซล B10 = 29.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 40.24 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร