นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายไตรมาส 3 ปี 66 พบว่าดัชนีราคาภาพรวมห้องชุดใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 3  มีค่าดัชนีเท่ากับ 155.0 เพิ่มขึ้น 1.2% จากปีก่อน แต่ลดลง 0.1% จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นการลดลงของไตรมาสแรกหลังจากเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกัน 2 ไตรมาส โดยมีข้อสังเกตว่า ราคาห้องชุดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีทิศทางที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันมาแล้ว 3 ไตรมาส แต่คอนโดฯ ในที่พื้นที่ 3 จังหวัดปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ซึ่งลดลงต่อเนื่อง 4 ไตรมาส

ส่วนหนึ่งยังคงเป็นโครงการเก่าที่มีการเปิดขายมาก่อนปี 64 ที่ยังขายไม่หมด อาจเป็นผลจากการที่ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา และภาวะหนี้สินครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงเกินกว่า 90% ซึ่งเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลต่อกำลังซื้อทั้งสิ้น ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 โดยการให้ส่วนลดเงินสดเพื่อกระตุ้นยอดขาย และให้ของแถม โดยมีข้อสังเกตว่าเป็นการลดราคาของโครงการเก่าที่เปิดขายมาก่อนปี 64 เนื่องจากต้นทุนการผลิตเดิม

สำหรับดัชนีราคาบ้านจัดสรร มีค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 129.8 เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 สะท้อนให้เห็นว่าราคาบ้านจัดสรรปรับราคาขึ้นจากปีที่แล้วมาอย่างต่อเนื่อง โดยราคาบ้านที่เพิ่มขึ้น มาจากราคาที่ดิน ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น มีผลโดยตรงต่อต้นทุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ส่งผลให้การเปิดตัวโครงการในปี 65-66 มีราคาเสนอขายเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น 

“เมื่อจำแนกดัชนีราคาบ้านจัดสรรตามพื้นที่ พบว่ากรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ส่วน 3 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.8 เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน”

นายวิชัย กล่าวว่า ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวมีค่าเท่ากับ 130.7 เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกัน 5 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยในกรุงเทพฯ มีราคาเพิ่มขึ้น 1.8% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.7% จากไตรมาสก่อน ส่วน 3 จังหวัดปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เพิ่มขึ้น 2.7% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.9% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

ดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 66 ภาพรวมราคาของทาวน์เฮาส์ทรงตัวจากปีก่อนหน้า มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.3 เพิ่มขึ้น 1.8% จากปีก่อน แต่ลดลง 0.5% จากไตรมาสก่อน ซึ่งลดลงครั้งแรกหลังจากเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกัน 3 ไตรมาส แยกเป็นกรุงเทพฯ ราคาเพิ่มขึ้น 2.5% จากปีก่อน ส่วน 3 จังหวัดปริมณฑล เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลง 1.1%