เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม ผศ. สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย คุณคริส ชาน รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่ง การกุศล NXP – KMUTNB Green Walk & Run ณ อุทยานสวนจตุจักร ร่วมด้วย รศ.ดร. ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาและงานสวัสดิการ ศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร. เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รศ.ดร. กิตติชัย ธนทรัพย์สิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยจัดให้มีระยะทางวิ่ง Mini Marathon 12 กิโลเมตร ระยะทางวิ่ง Micro Marathon 6 กิโลเมตร และ ระยะทางวิ่ง Family Run 3 กิโลเมตร โดยได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า พนักงานบริษัทและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งในงานนอกจากกิจกรรมการวิ่ง การมอบเหรียญและถ้วยรางวัลแล้ว ยังมีลานกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมการมอบรางวัลต่างๆ จากผู้ให้สนับสนุนในการจัดงาน

“เดิน-วิ่ง การกุศล NXP – KMUTNB Green Walk & Run” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ครบรอบ 36 ปี และ มจพ. กำลังจะครบรอบ 65 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปีหน้านี้ โดยมี บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำระดับโลก ให้การสนับสนุนการจัดงาน รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างกันและเพื่อสนับสนุนนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาไปเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศต่อไป คณะผู้จัดงานขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ให้การสนับสนุนทั้งทางภาครัฐและเอกชน ในการจัดงานครั้งนี้