วันที่ 25 ต.ค. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีผู้ใช้รถยนต์กลุ่มเบนซินสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับการเติมน้ำมันของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จะสามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ได้หรือไม่ มีผลต่อเครื่องยนต์หรือไม่อย่างไร

กรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคุณภาพและมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง ขออธิบายว่า น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91 หรือเรียกว่า “น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91” และน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 หรือเรียกว่า “น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95” เป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอล ร้อยละ 10 เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันที่ค่าออกเทน ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการต้านทานการน็อกของเครื่องยนต์ น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูง จะมีคุณสมบัติในการต้านทานการน็อกสูงกว่าน้ำมันที่มีค่าออกเทนต่ำ

ซึ่งรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 หากเติม น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 รถยนต์จะมีอาการ “รถอืด วิ่งไม่ออก” เนื่องจากผู้ขับรถต้องเหยียบคันเร่งเพื่อให้ถึงจุดระเบิด ในระยะสั้นถ้ายังมีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ค้างถังผสมกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จะไม่แสดงอาการโดยทันที หากใช้ไปจนกระทั่งในถังมีน้ำมันน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เป็นส่วนใหญ่ จะแสดงอาการและมีโอกาสทำให้เครื่องยนต์น็อก ในส่วนของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 สามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ได้โดยไม่มีปัญหาต่อเครื่องยนต์

นอกจากนี้ เพื่อลดข้อกังวลในการเลือกเติมน้ำมันและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเครื่องยนต์ รวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน ผู้ใช้รถควรเลือกเติมชนิดน้ำมันให้เหมาะสมกับรุ่นรถยนต์ ตามคำแนะนำที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนดหรือออกแบบมาให้ใช้น้ำมันตามค่าออกเทนที่กำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือประจำรถ หรือสติกเกอร์ที่ติดไว้กับฝาถังน้ำมัน