เมื่อวันที่ 18 ก.ย.เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แจ้งว่า จังหวัดนนทบุรี เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้  “นนท์ Student” เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับ นักเรียน อายุ 12-18 ปี เฉพาะนักเรียนที่ศึกษาอยู่ ในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเท่านั้น สามารถลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กย. 2564 ภายในเวลา 24.00 น. ที่ https://forms.gle/qq1J2SDuP5VFAzwX7

โดยจ. นนทบุรี ได้เตรียมสนามฉีดที่ Impact Arena เมืองทองธานี อย่างไรก็ตาม วันเวลานัดหมายในการฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง เมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีน การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครองเท่านั้น