จากกรณี ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน “ซิโนแวค” ครบ 2 เข็มในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า จะต้องฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 เพื่อบูสภูมิคุ้มกันชนิดไหน และเมื่อไหร่ มีขั้นตอนเป็นอย่างไร ตามที่ปรากฏเหตุการณ์ไปแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยขั้นตอนการเข้าถึงการฉีดวัคซีนว่ามี 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การลงทะเบียนออนไลน์, 2. การแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์มเดิม, 3. การลงทะเบียนหน้าหน่วยบริการ หรือ walk in โดยแต่ละรูปแบบมีการคำนึงถึงจำนวนของผู้ที่รับวัคซีนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ เพราะหากเกิดปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอ ก็อาจจะปิดการวอล์กอินไว้ก่อน

สำหรับคำแนะนำจากแพทย์ในการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 คือ ควรเว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป หรือหากฉีดเข็มที่ 2 ผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์ก็สามารถฉีดเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิได้เลย ทั้งนี้ การได้รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม ก็สามารถป้องกันการเสียชีวิต และลดอาการป่วยรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 ได้อยู่แล้ว การบูสเตอร์ ก็เพื่อรับมือเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาเท่านั้น

ทั้งนี้ แผนการรับมอบวัคซีนโควิดในเดือนตุลาคม 2564 ตั้งเป้าไว้ที่ 24 ล้านโด๊ส แบ่งเป็น ซิโนแวค 6 ล้านโด๊ส แอสตราเซเนกา 10 ล้านโด๊ส ไฟเซอร์ 8 ล้านโด๊ส กลุ่มเป้าหมายที่จะกระจายฉีดวัคซีน 24 ล้านโด๊ส ตั้งแต่ 27 กันยายน-31 ตุลาคม 2564 ใน 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ โดยใช้สูตรวัคซีน 3 สูตรคือ “ซิโนแวค/แอสตราเซเนกา”, “แอสตราเซเนก้า 2 เข็ม” และ “แอสตราเซเนกา/ไฟเซอร์” คิดเป็นจำนวนวัคซีน 16.8 ล้านโด๊ส

2. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปีทั่วประเทศ ใช้สูตรวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม คิดเป็นจำนวนวัคซีน 4.8 ล้านโด๊ส

3. แรงงานในระบบประกันสังคม ใช้สูตรฉีดไขว้ “ซิโนแวค/แอสตราเซเนกา” คิดเป็นจำนวนวัคซีน 8 แสนโด๊ส

4. หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรภาครัฐ กรมราชทัณฑ์ ใช้สูตรฉีดไขว้ “ซิโนแวค/แอสตราเซเนกา” คิดเป็นจำนวนวัคซีน 1.1 ล้านโด๊ส

5. ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม และต้องการเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) โดยจะฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา คิดเป็นจำนวนวัคซีน 5 แสนโด๊ส

ขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค ทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2

1.จะมีข้อมูลอยู่ในระบบหมอพร้อม ทั้งชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์หมอพร้อม หรือทางแอพพลิเคชั่นว่าท่านมีความพร้อมหรือไม่จะฉีดเข็ม 3 จากนั้นจะมี SMS แจ้ง

2.สธ.ต้องการให้ไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ที่โรงพยาบาลเดิม เพราะมีประวัติอยู่แล้ว โดยเราจะบอกทางโรงพยาบาลว่าจะมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนกี่คน จึงขอให้ติดต่อไปที่โรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลก็จะลงทะเบียนให้ท่าน และทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะส่งวัคซีนไป.