เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 28 พ.ย. นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขาฯ ผู้ว่าฯ กทม.และโฆษก กทม. เปิดเผยว่ว กทม.โดย สำนักสิ่งแวดล้อม(สสล.) รายงานข้อมูลจำนวนกระทงที่เก็บได้ในกรุงเทพมหานครประจำปี 2566 ดังนี้ จำนวนกระทงที่จัดเก็บได้ในปี 2566 จำนวน 639,828 ใบ เพิ่มขึ้นจากปี 2565

ซึ่งจัดเก็บได้ จำนวน 572,602 ใบ (เพิ่มขึ้น จำนวน 67,226 ใบ คิดเป็นร้อยละ 11.74 ) แบ่งออกเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 618,951 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.74, กระทงโฟม 20,877 ใบ คิดเป็น ร้อยละ 3.26

ซึ่งกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 95.70 เป็นร้อยละ 96.74 และ กระทงโฟม ลดลง จากร้อยละ 4.30 เป็นร้อยละ 3.26 ทั้งนี้ สถิติปริมาณการจัดเก็บกระทงใน ปี2565 มีจำนวน 572,602 ใบ

สำหรับเขตที่มีจำนวนกระทงมากที่สุดได้แก่ เขต คลองสามวา จำนวน 31,575 ใบ และเขตที่มีจำนวนกระทงน้อยที่สุด ได้แก่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 160ใบ ซึ่งเขตที่มีจำนวนกระทงวัสดุธรรมชาติมากที่สุด ได้แก่ เขต คลองสามวา จำนวน 31,560 ใบ และเขตที่มีจำนวนกระทงโฟมมากที่สุด ได้แก่ เขตบึงกุ่ม จำนวน 1,579 ใบ

ในส่วนของสวนสาธารณะที่เปิดให้บริการ 34 แห่ง มีประชาชนมาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 290,886 คน มีจำนวนกระทงที่จัดเก็บได้ จำนวน 88,011 ใบ คิดเป็นจำนวนสัดส่วนประชาชนต่อจำนวนกระทง 3 คน ต่อ 1 ใบ ซึ่งสวนสาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ อุทยานเบญจสิริสวนลุมพินี และสวนเบญจกิติ

นอกจากนี้ ปีนี้ยังเป็นปีแรกที่กรุงเทพมหานคร เปิดให้ลอยกระทงดิจิทัลที่คลองโอ่งอ่าง ผ่านระบบ Projection Mapping ซึ่งมีกระทงดิจิทัลทั้งสิ้น 3,744 ใบ .