บทความนี้จึงขอมาแนะนำเทคนิคการติวเข้าเตรียมอุดมฯ เพื่อให้น้อง ๆ เตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสสอบติดสูง ดังนี้

 1. กำหนดเป้าหมายและวางแผนการติวเข้าเตรียมอุดมฯ
  สิ่งแรกที่น้อง ๆ ควรทำคือการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการติวเข้าเตรียมอุดมฯ โดยพิจารณาจากคะแนนสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาของปีที่ผ่านมาว่าต้องการสอบได้คะแนนเท่าไหร่ จากนั้นจึงวางแผนการติวตามจำนวนเดือนที่เหลืออยู่ โดยควรแบ่งเวลาในการติวอย่างเหมาะสม ไม่ควรติวหนักเกินไปจนทำให้เครียดหรือท้อแท้
 1. เลือกติวกับสถาบันที่มีคุณภาพ
  การเลือกติวเข้าเตรียมอุดมฯกับสถาบันที่มีคุณภาพจะช่วยให้น้อง ๆ ได้รับความรู้และเทคนิคในการสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สถาบันที่มีคุณภาพควรมีหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ และควรมีติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ
 1. ศึกษาเนื้อหาที่ออกสอบอย่างละเอียด
  การเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษานั้น น้อง ๆ ต้องศึกษาเนื้อหาที่ออกสอบอย่างละเอียด โดยควรเริ่มจากเนื้อหาพื้นฐานที่น้อง ๆ เข้าใจอยู่แล้ว จากนั้นจึงค่อยๆ ศึกษาเนื้อหาที่ยากขึ้น โดยอาจใช้หนังสือเรียน หนังสือเตรียมสอบ หรือสื่อการสอนอื่น ๆ ในการช่วยศึกษาเพิ่มเติม
 1. ฝึกทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ
  การอ่านทบทวนซ้ำ ๆ อย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลดีเท่ากับการฝึกทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ในการติวเข้าเตรียมอุดมฯ เราจะต้องมีแผนฝึกทำข้อสอบ เพื่อช่วยให้น้อง ๆ เกิดความชำนาญในการตอบข้อสอบ และเข้าใจแนวข้อสอบที่ออกสอบจริง นอกจากนี้ ยังช่วยให้ค้นพบจุดอ่อนของตนเองและสามารถแก้ไขจุดอ่อนได้ทันท่วงที
 1. พักผ่อนให้เพียงพอ
  การพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้น้องๆ มีสุขภาพที่แข็งแรงและสมองปลอดโปร่ง ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ สามารถจดจำเนื้อหาและฝึกทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำ ให้ค่อย ๆ วางแผนการอ่านอย่างเป็นระบบจะดีกว่า นอกจากนี้ น้องๆ ควรควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อบำรุงร่างกายและสมองให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ
 1. รักษาสมาธิและจิตใจให้แจ่มใส
  การติวเข้าเตรียมอุดมศึกษานั้น สิ่งสำคัญคือน้อง ๆ ต้องรักษาสมาธิและจิตใจให้แจ่มใส โดยหลีกเลี่ยงความเครียดและกังวลมากเกินไป นอกจากนี้ น้อง ๆ ควรฝึกฝนการผ่อนคลายความเครียด เช่น การนั่งสมาธิ การฟังเพลง หรือการทำกิจกรรมที่ชอบ
 1. เตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านวิชาการและด้านความถนัดพิเศษ
  นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการแล้ว น้องๆ ควรเตรียมความพร้อมด้านความถนัดพิเศษด้วย โดยควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความถนัดพิเศษที่เตรียมอุดมศึกษาเปิดรับ เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา เป็นต้น

นอกจากเทคนิคการติวเข้าเตรียมอุดมศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้ว น้อง ๆ ควรหมั่นทบทวนเนื้อหาที่เรียนอยู่เป็นประจำ และควรปรึกษาติวเตอร์หรือครูผู้สอนหากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้น้องๆ สามารถเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสสอบติดสูง