เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์โควิดประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 1,500,105 ราย, ติดเชื้อรายใหม่ 10,919 ราย, สำหรับอัตราการเสียชีวิตสะสม 15,612 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 143 ราย ขณะที่อัตราการรักษาหายวันนี้ 11,694 ราย, หายป่วยสะสม 1,352,838 ราย, อยู่ระหว่างการรักษา 131,655 ราย โดยอยู่ใน รพ. 41,908 ราย รพ.สนามและอื่นๆ 89,747 ราย มีอาการหนัก 3,548 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 759 ราย

ทั้งนี้ภาพรวมการติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรกคือ กทม. 2,561 ราย, สมุทรปราการ 858 ราย, ชลบุรี 629 ราย, นราธิวาส 379 ราย, ราชบุรี 361 ราย, ยะลา 284 ราย, นนทบุรี 280 ราย, ระยอง 272 ราย, สงขลา 267 ราย และสมุทรสาคร 237 ราย

ส่วนการฉีดวัคซีนโควิดวันที่ 20 ก.ย. ฉีดได้ 469,052 โด๊ส สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564-20 ก.ย. 2564 จำนวน 45,211,101 โด๊ส แบ่งเป็นเข็มแรก 29,201,077 ราย คิดเป็น 40.5% ของประชากร ครบ 2 เข็ม 15,388,071 ราย คิดเป็น 21.4% ของประชากร และเข็มสาม 621,953 ราย.