เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกัน ว่า กรณีของตัวประกันชาวไทยที่ได้รับการปล่อยตัวแล้ว และยังพำนักอยู่ที่ประเทศอิสราเอล จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1.นายไพบูลย์ รัตนิล 2.นายกง แซ่เล่า 3.นายจักรพันธ์ สีเคนา 4.นายเฉลิมชัย แสงแก้ว 5.นายพัฒนายุทธ ตอนโสกรี และ 2.นายโอวาส สุริยะศรี นั้น ล่าสุด รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำคนไทยทั้ง 6 คนนี้ เดินทางโดยเครื่องบินของสายการบิน El Al Israel Airlines เที่ยวบินที่ LY 081 ออกจากอิสราเอลในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ เวลาประมาณ 20.05 น.ตามเวลาท้องถิ่นของอิสราเอล และกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ในวันที่ 4 ธ.ค.นี้ เวลาประมาณ 12.15 น.