เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ  ที่ต้องการลดภาระครูและการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูนั้น ขณะนี้ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการตามข้องสั่งการดังกล่าว โดยเฉพาะการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูด้วยการสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้มีความมั่นคง  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของรมว.ศึกษาธิการ อยากเห็นครูมีความสุขในชีวิตการทำงาน เพราะเมื่อครูมีความสุขมีความสบายใจก็จะทำให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในประเด็นนี้เราจะต่อยอดเป็นโมเดลการแก้ไขปัญหาบ้านพักครูทั้งระบบ เพราะเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู เนื่องจากปัญหาบ้านพักครูเป็นเรื่องที่สะสมมานาน

ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวต่อไปว่า  สำหรับการจัดสร้างบ้านพักครูเป็นหนึ่งในนโยบายของรมว.ศธ. ที่ต้องการให้สวัสดิการแก่ครู เพราะทุกวันนี้มีครูบรรจุใหม่เพิ่มมากขึ้น และส่วนใหญ่ต้องไปเช่าบ้านพักอยู่อาศัยจึงทำให้เกิดเป็นภาระค่าใช้จ่าย ดังนั้นหากราชการได้จัดหาบ้านพักครูที่เหมาะสมก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครูได้ระดับหนึ่ง รวมถึงเป็นสวัสดิการให้ ทั้งนี้แผนการดำเนินการของ สพฐ.คงไม่ใช่วิธีการทำกระจายไปยังโรงเรียนทุกแห่ง แต่เราจะทำเป็นศูนย์บ้านพักประจำอำเภอในรูปแบบแฟลตหรืออพาทเมนท์ต่อยอดในโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไปในตัว โดยอาจรวมกลุ่มโรงเรียนที่มีระยะทาง 3-5 กิโลเมตรมารวมเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยเบื้องต้นจะสำรวจข้อมูลบ้านพักว่าครูที่ได้รับการบรรจุคนไหนมีบ้านพักส่วนตัวแล้วก็ไม่ควรไปกักสิทธิ์ครูคนอื่น เพราะจะมีการแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครูบรรจุใหม่ได้สิทธิในการอยู่บ้านพักครู ทั้งนี้โครงการจัดทำบ้านพักครูคงไม่สามารถทำได้หมดภายในปีเดียว แต่โมเดลบ้านพักครูจะถูกบรรจุไว้อยู่ในแผนงบประมาณปี 2568