กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดี ขร. นำคณะเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นที่สำรวจการเดินทางเชื่อมต่อของรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ณ สถานีบางบำหรุ และท่าเรือสะพานพระราม 7 รวมทั้งให้มีการเดินทางเชื่อมต่อมายังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งพบว่า ปัจจุบัน กฟผ. จัดรถมินิบัสไฟฟ้า (EV-Bus) มารองรับพนักงานตามนโยบายการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางมาทำงาน 3 เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทาง กฟผ. – MRT วงศ์สว่าง 2. เส้นทาง กฟผ. – MRT เตาปูน (ถนนประชาราษฎร์) และ 3. เส้นทาง กฟผ. – MRT บางพลัด/บางอ้อ ซึ่งทั้ง 3 เส้นทางมีรถ EV-Bus รับส่งวันละ 10 เที่ยว

สำหรับในส่วนของบริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้าตามแนวทางการลดปัญหามลพิษและส่งเสริมการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีเส้นทางเดินเรือไฟฟ้าที่มีความพร้อมรองรับการเชื่อมต่อของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำและ BTS สายสีลมแล้ว โดยในอนาคตได้เตรียมเส้นทางรองรับการเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟสายสีแดง ได้แก่ เส้นทางสายสีน้ำเงิน (Metro Line) ท่าเรือสาทร – ท่าเรือสะพานพระราม 7 ซึ่งสามารถเดินทางเชื่อมต่อจากท่าเรือสะพานพระราม 7 ไปยังสถานีบางบำหรุของรถไฟสายสีแดง ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร (กม.) ใช้เวลาประมาณ 6 นาที

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งต่อว่า ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ข้อมูล พร้อมให้ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการเดินทางเชื่อมต่อของรถไฟสายสีแดง ซึ่งจะทำให้เกิดการเดินทางเชื่อมต่อหลายรูปแบบทั้ง ทางราง ทางถนน และทางเรือ ตามนโยบายการเชื่อมโยงการเดินทาง “ล้อ ราง เรือ” ทำให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวกสบาย อีกทั้งส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยส่งเสริมการใช้บริการขนส่งสาธารณะซึ่งนำไปสู่การลดปัญหาจราจรติดขัด และมลพิษ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งนี้ ขร. จะเสนอผลการดำเนินงานต่อกระทรวงคมนาคม และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งมี รมว.คมนาคม เป็นประธาน เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.