เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาทต่อลิตร พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนพรีเมียม ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 5 ธ.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้  เบนซิน = 43.54, แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.65, อี 20 = 33.54, แก๊สโซฮอล์ 91 = 33.88, E85 = 33.69, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 43.44, กลุ่มดีเซล = 29.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร