ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC มุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบด้านความยั่งยืนตลอดหลายปีที่ผ่านมา วันนี้ GC มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดมิติของการดูแลสิ่งแวดล้อม ที่เห็นความสำคัญและลงมือแก้ไขปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง  มีความตั้งใจอยากช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยการจัดการขยะพลาสติกให้เข้าสู่กระบวนการและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง จึงริเริ่ม “YOUเทิร์น” ระบบบริหารจัดการขยะพลาสติกที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับขยะพลาสติกอย่างครบวงจร ด้วยแนวคิด “YOUเทิร์น เริ่มต้นที่ยู” เริ่มตั้งแต่แยกและทิ้งขยะพลาสติกในมืออย่างถูกวิธี  ซึ่ง “ยู”  ในที่นี้ หมายความถึง ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น หรือ ผู้ใหญ่ ก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดการพลาสติกใช้แล้ว เพื่อให้พลาสติกเหล่านั้นได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด  “YOUเทิร์น เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมทุกคนมาเป็นพาร์เนอร์กับเรา คือทุกคนช่วยกันนำพลาสติกใช้แล้ว มาคัดแยก ทำความสะอาด เอากลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปใช้ให้ได้มากที่สุด ช่วยลดการเกิดขยะ

“YOUเทิร์น” จะเข้ามารวบรวมและคัดแยกขยะพลาสติกอีกครั้ง  เชื่อมต่อการขนส่งเข้าสู่ ENVICCO โรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานโลกของ GC หรือโรงงานรีไซเคิลพันธมิตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าขยะพลาสติกทุกชิ้นที่ทุกคนตั้งใจมาทิ้งกับเรา จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม กลับมาสร้างประโยชน์แทนการฝังกลบ และนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และช่วยลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนไปพร้อม ๆ กัน 

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับ“YOUเทิร์น ได้ง่ายๆ คือ ช่วยกันคัดแยกพลาสติกใช้แล้ว ทำความสะอาด และนำไปหย่อนตามจุด Drop point ที่รับทั้งพลาสติกแบบแข็ง เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดสบู่ แชมพู ขวดนม กล่องใส่อาหาร หรือว่าพลาสติกแบบยืด เช่น ถุงพลาสติก หรือฟิล์มถนอมอาหาร นอกจากนี้ “YOUเทิร์น” ยังนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดการพลาสติกใช้แล้ว ตั้งแต่ประเภทของพลาสติกที่นำมาหย่อนที่ YOUเทิร์น Drop Point  ปริมาณการจัดเก็บเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนำข้อมูลมาต่อยอดใช้ประโยชน์ต่อไป”

หัวใจสำคัญของ “YOUเทิร์น” คือ การที่ทุกคนได้เริ่มต้น เรียนรู้ แบ่งปันและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดแยกและจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี จากขยะกลับมาเป็นวัตถุดิบ และกลับเข้าสู่วงจรการผลิตอีกครั้ง  โดยคุณสามารถมีส่วนร่วมกับ YOUเทิร์น ได้ด้วยการนำขยะพลาสติกมาหย่อนที่จุด YOUเทิร์น Drop Point ทั้งที่ PTT Station ศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้ในเครือ MBK Group และอีกหลายพื้นที่ในอนาคต โดยตั้งกระจายในหลายพื้นที่ ได้แก่ 

  • PTT Station 18 สาขา (ร่วมกับโครงการพลาสติก (คืน) สุข)
  • เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น G
  • พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 1
  • พาราไดซ์ เพลส ชั้น 2 
  • The Nine Center พระรามเก้า ชั้น 1 
  • The Nine Center ติวานนท์ ชั้น 1

และยังคงขยายจุดตั้ง YOUเทิร์น Drop Point ร่วมกับกองทัพพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลให้ทุกคนได้ทิ้งขยะพลาสติกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม  หากสนใจทิ้งขยะพลาสติกกับเรา สามารถค้นหา YOUเทิร์น Drop Point ได้จากลิงค์ https://bit.ly/3gSEf3n

สำหรับองค์กรที่สนใจร่วมเป็นพันธมิตรกับ YOUเทิร์น เพื่อต่อยอดความร่วมมือและขยายผลไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม สามารถสอบถามมาได้ที่อีเมล์ของ YOUเทิร์น : youturn@pttgcgroup.com  รวมถึงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ YOUTURN Facebook  Line Official ของ YOUเทิร์น และ Website YOUเทิร์น: https://bit.ly/2Zg4qv1