นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้นำข้อมูลจากคลังข้อมูลธุรกิจมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเชิงลึกเพื่อเฟ้นหาธุรกิจดาวเด่น และดาวร่วงในปี 66 และปี 67 โดยในปีหน้า ธุรกิจที่มีความโดดเด่นและน่าจับตามอง แบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ 9 ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ที่ได้รับปัจจัยบวกจากการเปิดประเทศ และมาตรการสนับสนุนภาครัฐ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด เกสต์เฮาส์ ธุรกิจจัดนำเที่ยว ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา ธุรกิจตัวแทนการเดินทาง ธุรกิจการจัดประชุม แสดงสินค้า คอนเสิร์ต และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ 

กลุ่มต่อมาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การรักษารูปร่าง หน้าตา ประกอบด้วย ธุรกิจสุขภาพและความงาม เช่น ธุรกิจปลูกพืชสมุนไพร เครื่องหอมยารักษาโรค ธุรกิจโรงพยาบาล คลินิกโรคเฉพาะทาง ธุรกิจขายปลีกส่ง ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องรูปแบบการใช้ชีวิต ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน มีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยง ธุรกิจขายปลีกอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ธุรกิจขายส่งอาหารสัตว์ ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า 

กลุ่มธุรกิจสุดท้ายที่เป็นดาวรุ่ง คือ บริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์ เป็นกลุ่มธุรกิจตอบโจทย์โลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ครอบคลุมทุกช่วงวัยของประชากรในสังคม มีมูลค่าทางการตลาดระดับสูง โดยมีประเภทธุรกิจที่น่าสนใจ ธุรกิจบริการ อีคอมเมิร์ซ ได้แก่ ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต ธุรกิจตลาดกลางซื้อขายออนไลน์ ธุรกิจบริการชำระเงินแบบดิจิทัล ได้แก่ ธุรกิจการประมวลผลและการเรียกชำระเงินสำหรับธุรกรรมทางการเงิน ธุรกิจซอฟต์แวร์ เช่น ธุรกิจจัดทำโปรแกรมเว็บเพจ ธุรกิจจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

นางอรมน กล่าวว่า สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 66 มีดาวเด่น 5 ธุรกิจ ธุรกิจที่เสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอย 3 ธุรกิจ โดยธุรกิจดาวเด่นที่มาแรง 5 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจการท่องเที่ยว เติบโต 64% ได้แก่ ธุรกิจจัดนำเที่ยว ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด สปา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตเพิ่ม 36% ได้แก่ ธุรกิจกิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาฯ ธุรกิจสมุนไพร เติบโต 33% ได้แก่ การปลูกพืชเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค พืชทางเภสัชภัณฑ์ ธุรกิจการติดตั้งไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เติบโต 25% ได้แก่ การติดตั้งไฟฟ้า การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มธุรกิจการค้าปลีกสินค้าออนไลน์ เติบโต 19%  

ส่วนธุรกิจที่เสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอย 3 ธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกและเคมีภัณฑ์ ลดลง 30% ได้แก่ ธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก การผลิต ปุ๋ยเคมี ธุรกิจขายปลีกสินค้าในร้านค้า หรือ ธุรกิจการค้าปลีกช่องทางออฟไลน์ ลดลง 12% และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงสันดาป ลดลง 5% ได้แก่ ธุรกิจการขายปลีกเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมัน การขายส่งเชื้อเพลิง