เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่กรมควบคุมโรค นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เป็นประธาน สรุปว่าคณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบการลดระยะเวลาการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจากเดิมที่ต้องกักตัว 14 วันโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

(1) ลดเหลือ 7 วันสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโด๊ส ตรวจหาเชื้อด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยและเมื่อมาถึงไทยต้องตรวจหาเชื้ออีก 2 ครั้งในวันแรกที่มาถึงประเทศไทย และวันที่ออกจากสถานที่กักกัน ทุกช่องทางเข้าออกประเทศ

(2) ลดเหลือ 10 วัน สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบโด๊ส เมื่อถึงไทยต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ในวันที่ 0-1 และวันที่ออกจากสถานที่กักกันในส่วนของการเดินทางทางอากาศ

(3) กักตัวอย่างน้อย 14 วัน ในผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ในวันแรกที่มาถึงไทยและวันที่ 12-13 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าทางบก เนื่องจากไม่มีการตรวจหาเชื้อมาก่อนและมีอัตราการติดเชื้อมากกว่าทางอากาศ และเตรียมเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาต่อไป

นพ.โอภาส ชี้แจงว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะใช้เกณฑ์เดียวกับทุกประเทศ เว้นแต่จะมีเหตุการณ์อื่นๆ เพิ่มเติมจะใช้อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มเติมส่วนประเด็น ประชาชนกังวลเรื่องการลดวันกักตัวเนื่องจากสายพันธุ์เดลตาครองโลกนั้น นพ.โอภาส กล่าวว่า คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาในหลายมิติและรอบด้าน อีกทั้งเป็นการลดวันกักตัวแบบมีเงื่อนไขคือฉีดวัคซีนครบโดส และตรวจหาเชื้อก่อนเข้าประเทศ ต้องมีผลเป็นลบ และตรวจหาเชื้อซ้ำ มาตรการกำหนดไว้ค่อนข้างรัดกุมและต้องยอมรับเชื้อกลายพันธุ์ได้เรื่อยๆการทำให้เชื้อหมดไปในเวลาอันสั้น เป็นสิ่งยากลำบาก แต่จะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับโรคได้อย่างไร ลดอัตราการเสียชีวิต และลดการป่วยหนัก เป็นสิ่งสำคัญที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการมีชีวิตอย่างปกติมากยิ่งขึ้น

เมื่อถามถึงกรณีมีเครือข่ายต่างๆ คัดค้านการฉีดวัคซีนในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าข่ายเป็นการเอาเด็กไทยเป็นหนูทดลองให้กับวัคซีนต่างชาตินั้น นพ.โอภาส กล่าวว่าวัคซีนไฟเซอร์ผ่านการทดลองในเด็กและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยให้การรับรองเพราะฉะนั้น ในกรณีของวัคซีนไฟเซอร์ทั้ง อย.ไทย อย.สหรัฐอเมริกา อย.ในยุโรป และองค์การอนามัยโลกให้การรับรอง สามารถฉีดในเด็กได้ ดังนั้นเด็กไทยอายุ 12-17 ปี ที่ฉีดวัคซีน ไม่ใช่หนูทดลองแน่นอน.