เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่แฟนเพจของกรรมกรข่าวชื่อดัง “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” ได้เผยข้อมูลที่สายเที่ยวเขารอคอย โดยระบุว่า “ภูกระดึง กลับมาเปิดอีกครั้ง 1 ต.ค. มาแบบ Covid Free Setting นักท่องเที่ยวตัองฉีดวัคซีนครบโด๊สตามที่กำหนด หรือ ตรวจ rt-PCR หรือ ATK ไม่เกิน 3 วัน” ภูกระดึง เป็นพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาด ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา เพราะสภาพพื้นที่ภูกระดึง “การเดินทางต้องใช้กำลังและการหายใจอย่างหนักหน่วง”

23 ก.ย.64 นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่า หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางอุทยานฯ ภูกระดึง ได้มีประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี โดยให้มีการปิดตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และมีคำสั่งสั่งปิดต่ออีกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2564

หลังจากสถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จึงได้กำหนดเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประจำปีการท่องเที่ยว 2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 64 เป็นต้นไป

เนื่องจากสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีความพิเศษในการเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรม ซึ่งต้องเดินเท้าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและพักแรม ในระยะทางไกลและชันมาก ทำให้ “การเดินทางต้องใช้กำลังและการหายใจอย่างหนักหน่วง” จึงมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ รวมถึงต้องค้างแรมในพื้นที่เดียวกัน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง ทั้งเต็นท์ และบ้านพัก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด สำหรับนักท่องเที่ยว ตามมติของคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และขึ้นเขา พักค้างแรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของการทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเลย

โดยกำหนดให้นักท่องเที่ยวปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การรับวัคซีน ตามที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด นักท่องเที่ยวต้อง
1.ได้รับการฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ
2.ได้รับการ ฉีดวัคซีน Astra Zeneca แล้ว 2 เข็ม หรือ
3.ได้รับการฉีควัคซีน Sinovac 2 เข็ม หรือ
4.ฉีดวัคซีนแบบผสม (Sinovac เข็มที่ 1 และ Astra Zeneca เข็มที่ 2) หรือ
5.ได้รีบวัคซีนยี่ห้ออื่น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ
6.แสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit หรือวิธี RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม.(3 วัน)

“และนักท่องเที่ยวต้อง “สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยว” ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงด้วย”

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, @pixzabay