วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น “วันครูแห่งชาติ” เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 หลายคนเกิดคำถามว่า วันครู เป็นวันหยุดหรือไม่ ทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดโรงเรียน วันหยุดบริษัทเอกชน หรือแม้แต่กระทั่งวันหยุดธนาคาร

คำตอบคือ “วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ” ไม่ได้เป็นวันหยุดโรงเรียน แต่มีบางโรงเรียนที่ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม และบางโรงเรียนอาจจัดกิจกรรมภายในเพื่อระลึกถึงคุณครู

ดังนั้น “วันครู ไม่เป็นวันหยุดธนาคาร” โดยธนาคารเปิดทำการทุกสาขาทุกแห่ง ทั้งนอกห้างสรรพสินค้า และในห้างสรรพสินค้า