เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 ม.ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการอ่านคำวินิจฉัยคดี ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.พรรคก้าวไกล เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ สส. ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่  

โดย ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า ในวันที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อต่อ กกต. เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2566 ไอทีวี ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้ว นับตั้งแต่วันที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2550 ดังนั้น ผู้ถูกร้องจึงไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนั้น สมาชิกภาพของผู้ถูกร้อง ไม่สิ้นสภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)

ทั้งนี้ ก่อนการแถลงผลการวินิจฉัยคดี ศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งต่อคู่กรณี 2 เรื่อง คือ 1. การพิจารณาของศาลในการไต่สวน มีการขอขยายเวลา 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน รวมขยายเวลาทั้งหมด ซึ่งศาลได้อนุญาต ทำให้การพิจารณาคดีล่าช้าไปกว่า 60 วัน จากการขอขยายเวลาชี้แจง ไม่ใช่ว่า ศาลพิจารณาคดีล่าช้าแต่อย่างใด และ 2. ขอเตือนว่า การให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเห็นเชิงบวกหรือลบ ก็เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการชี้นำหรือกดดันศาล.