พีทีที สเตชั่น และบางจาก คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 27 ม.ค. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน = 45.14, แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.25, E20 = 35.14, แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.48, E85 = 35.29, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 44.64, กลุ่มดีเซล = 29.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร