เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่รัฐสภา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ ว่า กรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกล กระทำการใช้สิทธิและเสรีภาพอันอาจจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่ สืบเนื่องจากที่เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง ว่า ไม่มีความคาดหวังเลย ก็รอฟังกันดู ตนเชื่อมั่นว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ถูกยุบ อย่างไรคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ไปไม่ถึงตรงนั้นอยู่แล้ว

“ผมอยากให้สังคมตั้งหลักเรื่องนี้ให้มั่นๆ พอขึ้นชื่อว่าเป็นกฎหมาย กฎหมายไม่ได้ส่งแฟกซ์มาจากพระเจ้า กฎหมายร่างด้วยมือมนุษย์ ดังนั้นเมื่อร่างด้วยมือมนุษย์ ก็ต้องแก้มันได้ ผมว่านี่คือหลักการพื้นฐาน ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเรียกได้เต็มปากว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่สามารถแก้ไขกฎหมายได้ ผมคิดว่าคงมีอะไรไม่ปกติแล้วในประเทศนี้” นายธนาธร กล่าว

เมื่อถามว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ จะเป็นบรรทัดฐานการแก้มาตรา 112 ในอนาคตหรือไม่ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่า อย่างที่ตนบอก เรามายืนในหลักการมั่นๆ สภาผู้แทนราษฎรคือฝ่ายนิติบัญญัติ นิติบัญญัติก็บอกอยู่แล้วว่า คือเป็นฝ่ายที่บัญญัติกฎหมายกลับมายืนให้มั่นๆ.