พีทีที สเตชั่น ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 13 ก.พ. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ เบนซิน = 45.84 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.95 บาทต่อลิตร, E20 = 35.84 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 = 36.18 บาทต่อลิตร, E85 = 35.99 บาทต่อลิตร, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 45.34 บาทต่อลิตร, ดีเซล B7 = 29.94 บาทต่อลิตร, ดีเซล B10 = 29.94 บาทต่อลิตร, พรีเมียมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร