สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ว่า ศาลในกรุงเฮกมีคำพิพากษา เมื่อวันจันทร์ ให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ยุติการส่งออก และการส่งผ่านชิ้นส่วนเครื่องบินขับไล่เอฟ-35 ซึ่งมีจุดหมายปลายทางคือ อิสราเอล ภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่ศาลมีคำสั่ง


ปัจจุบัน สหรัฐเป็นเจ้าของชิ้นส่วนทั้งหมดของเครื่องบินรบเอฟ-35 และมีการเก็บชิ้นส่วนหลายชิ้นไว้ในโกดังที่เนเธอร์แลนด์ เพื่อรอส่งต่อให้กับพันธมิตรหลายประเทศ หนึ่งในนั้นคืออิสราเอล ตามข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศ


ด้านรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการ ต่อคำพิพากษาของศาล แต่เคยให้ความเห็นก่อนหน้านั้น ว่าไม่มีความชัดเจนเช่นกัน ว่าภาครัฐมีอำนาจแทรกแซงการจัดส่งชิ้นส่วนเครื่องบินรบเอฟ-35 หรือไม่


ขณะที่ทนายความของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์กล่าวต่อศาล ว่าในความเป็นจริงอิสราเอลสามารถจัดหาชิ้นส่วนของเครื่องบินรบเอฟ-35 จากประเทศอื่นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเน้นพึ่งรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เพียงประเทศเดียว.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES