เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของปฏิบัติการ ค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย ชุดปฏิบัติการของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯ บนเรือ Ocean Valor ที่จอดเรืออยู่บริเวณอ่าวไทยใกล้จุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยปฏิบัติการครั้งนี้มีการดำน้ำ 4 เที่ยว ซึ่งมีความยากลำบากและพบอุปสรรคต่างๆเนื่องจากเรือจมอยู่ในระดับความลึกกว่า 40 เมตร แต่ ชุดปฏิบัติการดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดยมีผลการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

เปิดปฏิบัติการ! กู้ซาก ‘เรือหลวงสุโขทัย’ หวังพบ 5 นายทหารเรือสูญหาย

เที่ยวที่ 1 สำรวจห้องผู้บังคับการเรือ โดยได้ดำเนินการ

เที่ยวที่ 2 สำรวจห้องใต้ป้อมปืน 76/62 ,รอยฉีกบนเพดานใต้ โครงกันคลื่น (Wave breaker)

เที่ยวที่ 3 สำรวจประตูทางลงห้องเครื่องจักรใหญ่ เข้าทางประตูท้ายเรือซ้าย

เที่ยวที่ 4 ดำเปิดประตูผนึกน้ำท้ายเรือห้องเครื่องจักรใหญ่ ห้องเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน และฝา Hatch Reload Aspide

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้ เผยแพร่ ภาพการสำรวจตัวเรือ ในเที่ยวที่ 3 ของวานนี้ (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งชุด ประดาน้ำ ได้ทำการสำรวจสะพานเดินเรือ และนำพระพุทธรูป รวมถึง เอกสารบางส่วนบนสะพานเดินเรือ กลับขึ้นมายังผิวน้ำ เพื่อนำไปเก็บรักษา และใช้ประกอบการสอบสวนต่อไป

สำหรับการปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้ (25 ก.พ.2567 ) จะเป็นการดำน้ำสำรวจ ถ่ายภาพเพื่อรวบรวมหลักฐานรอบตัวเรือ และถอดถอนอุปกรณ์ภายนอกบางส่วน ขึ้นมาจากน้ำ สำหรับ ความคืบหน้าของผลการปฏิบัติในวันพรุ่งนี้ กองทัพเรือจะชี้แจงให้ทราบในโอกาสต่อไป