พีพีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น แจ้งว่า ได้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร GSH95 Premium ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 29 ก.พ. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ ULG = 46.34, GSH95 = 38.45, E20 = 36.34, GSH91 = 36.68, E85 = 36.09, พรีเมี่ยม GSH95 = 45.84, กลุ่มดีเซล HSD-B10 = 29.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร