น.ส.นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา หรือ CPN เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานปี 66 มีกำไรสุทธิ 15,061.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10,759.88 ล้านบาท และบริษัทมีรายได้รวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 46,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อนหน้า 

ทั้งนี้ การเติบโตดังกล่าวมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าเช่า จากผู้เช่าที่จ่ายค่าเช่าตามสัดส่วน ยอดขายแบบมียอดชําระขั้นตํ่า (revenue sharing with minimum guarantee) จากการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศโดยเฉพาะผู้มีรายได้ปานกลาง-สูง จากจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมระหว่างบริษัทฯ และพันธมิตรคู่ค้าต่างๆ และเปิดโรงแรมใหม่ 5 แห่ง รวมถึงการโอนโครงการบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมในครึ่งปีหลังของปี 66 ซึ่งทําให้บริษัทฯ มีโครงการผสม เพิ่มอีก 2 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ (ESG Initiative) ช่วยให้บริษัทฯ สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการทยอยลดลงของอัตราค่าไฟในช่วงครึ่งปีหลังของปี 66 จาก 5.33 บาท ต่อหน่วย เป็น 4.70 บาทต่อหน่วย และ 3.99 บาทต่อหน่วย ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม

ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงาน 40 โครงการ (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 17 โครงการ ต่างจังหวัด 21 โครงการ ต่างประเทศ 1 โครงการ โครงการภายใต้กิจการร่วมค้า 1 โครงการ ) ศูนย์การค้าขนาดเล็กหรือคอมมูนิตี้มอลล์ 17 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 2.3 ล้านตร.ม.

บริษัทฯ มีโรงแรมทั้งหมด 9 แห่ง รวม 1,481 ห้อง และมีอัตราการเข้าพักที่ร้อยละ 68 ดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 67 โดยอัตราการเข้าพักมีการปรับตัวดีขึ้นทุกๆ โรงแรม จากไตรมาสก่อนหน้า

นอกจากนี้ มีโครงการที่พักอาศัยเพื่อขายทั้งสิ้นรวม 33 โครงการ โดยเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ 1 โครงการ คือ เอสเซ็นท์ บุรีรัมย์ และโครงการบ้าน 2 โคงการ คือ บ้านนิรดา พระราม 2 และบ้านนิรดา อุทยาน-อักษะ ทําให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 24 โครงการ ประกอบด้วยโครงการแนวสูงซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปแบบคอนโดมิเนียมอยู่ติดศูนย์การค้า 12 โครงการ และโครงการแนวราบรวม 12 โครงการ

ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 66 อัตราหุ้นละ 1.80 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 14 มี.ค. 2567 กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 15 พ.ค. 2567