เมื่อวันที่ 7 ก.ค. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู และผอ.โรงพยาบาลทุกอำเภอ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่ควบคุมสูงสุด แต่มีภูมิลำเนาในพื้นที่และมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้ามาทำการรักษาตัวที่บ้านเกิด ขณะที่โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดหนองบัวลำภู ยังมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เพียงพอแต่ถ้ามีความจำเป็นและถึงเวลาที่เหมาะสม จังหวัดก็มีความพร้อมในการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามได้ทันที

ภายหลังเลิกประชุม พ.อ.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รอง ผอ.รมน.จ.นภ.(ฝ่ายทหาร)พร้อมด้วย ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู และนพ. สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบบัวลำภู ซึ่ง อบจ.หนองบัวลำภู รับผิดชอบ เพื่อตรวจสภาพโดยทั่วไปอีกครั้ง หลังได้นำวัสดุอุปกรณ์มาเตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งแล้ว

ด้าน ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวถึงมีสื่อบางสำนักได้เสนอข่าวว่ามีสิ่งของเครื่องใช้ ภายในโรงพยาบาลสนาม ถูกหนูกัดแถะทำลายได้รับความเสียหายนั้น ขอชี้แจงว่าวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาเตรียมการ ไว้ก่อนเปิดโรงพยาบาลสนาม ชำรุดเสียหายนั้น ไม่เป็นความจริง สิ่งของเครื่องใช้ ทุกอย่าง ถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกอย่างดี ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีความพร้อมในการที่จะนำมาใช้งานได้ ส่วนจะมีพวกแมลง มด หนู แถะอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกติ เพราะพื้นที่อยู่ใกล้กับบริเวณป่า แต่ทุกอย่างไม่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี