ที่บ้านเลขที่ 88 หมู่ 5 (บ้านควนพัฒนา) ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ. สตูล นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ จ.สตูล ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอท่าแพฯ ได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสที่ว่าการอำเภอท่าแพ ในฐานะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62 รหัส 3ก-191ฯ นำปลัดอำเภอท่าแพ, สาธารณสุขอำเภอท่าแพ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ท่าเรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าเรือ, กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน, แพทย์ประจำตำบลท่าเรือ, บัณฑิตอาสาฯ, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าเรือ ,สมาชิก อส.ร้อย.อส.อ.ท่าแพ 7 ,อสม.ฯ และประชาชนจิตอาสา ฯลฯ รวม 71 คน ร่วมกันนำอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำดื่ม, ถุงมือ, จอบ ,ไม้กวาดก้านมะพร้าว, ไม้กวาดขยะ, ที่โกยขยะ, และเครื่องอุปโภคบริโภคฯ แล้วผนึกกำลังร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


ทั้งนี้ด้วยการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย ของ นายเจิม เลื่อนแก้ว อายุ 61 ปีเจ้าของบ้านเลขที่ดังกล่าว ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่นอนป่วยอยู่ภายในบ้านหลังนี้ มาเนินนาน ทั้งนี้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่และเพื่อต้องการตอบสนองนโยบายรัฐบาลรวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของอำเภอท่าแพตลอดจนไปถึงเพื่อเป็นการช่วยการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนที่ป่วยติดเตียง
นอกจากนั้นเพื่อเป็นการดูแลประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)อำเภอท่าแพที่มีนายอำเภอท่าแพเป็นประธานฯ มี นายแพทย์พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ เป็นรองประธานฯ มีนายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ เป็นประธานคณะทำงานสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนอำเภอท่าแพ,และมี นายวิกรม ฮะยีตาเหยบ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ เดลินิวส์ออนไลน์ประจำจังหวัดสตูล ในฐานะสื่อมวลชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) ระดับอำเภอท่าแพ จ.สตูล