บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ได้โพสต์ภาพรถโดยสารของ บขส. เส้นทางแม่สอด-กรุงเทพฯ และระบุข้อความว่า “จากประสบการณ์ตรงมาเล่าสู่กันฟัง….รถโดยสารปรับอากาศ บขส. จากแม่สอด ไป กทม. ผู้โดยสาร 3 ใน 4 เป็นต่างด้าว ระหว่างทางแม่ลูกอ่อนต่างด้าวลูกเกิดร้องไห้ไม่หยุด นางเลยเอาผ้าห่มที่รถแจกบนรถมาทำเป็นเปล แล้วเอาลูกน้อยใส่เปลแล้วไกวเปลไปมา” นั้น

บขส. ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบ พบว่า เป็นภาพถ่ายภายในของรถโดยสาร ยี่ห้อ MAN รุ่นความยาวรถ 15 เมตร 42 ที่นั่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งคืนรถให้แก่ผู้ให้เช่าคันสุดท้ายเมื่อวันที่ 25 ก.พ.65 และจากการสอบถามพนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานต้อนรับ รวมถึงพนักงานประจำสถานี ยืนยันว่าในระหว่างที่รถวิ่ง เป็นไปไม่ได้ที่จะผูกเปลแล้วให้เด็กนอนไปตลอดเส้นทาง โดยไม่เกิดความเสียหาย คาดว่าผู้โดยสารอาจจะผูกเปลในช่วงที่อยู่จุดพักรถ สลกบาตร จ.กำแพงเพชร โดยไม่ได้แจ้งกับพนักงานประจำรถทราบ และเมื่อพนักงานได้ตรวจสอบความเรียบร้อย และจำนวนผู้โดยสารก่อนนำรถโดยสารออกจากจุดพักรถ ไม่พบว่ามีการผูกเปลไว้บนรถ และหากพบว่ามีการผูกเปลบนรถจริง ตามมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย จะไม่อนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

ส่วนในกรณีการใช้โทรศัพท์บนรถโดยสาร พนักงานบริการบนรถจะแจ้งให้ผู้โดยสารลดเสียง หรืองดใช้เสียง หลังจากที่ทำการปิดไฟบนรถโดยสารเป็นประจำ และด้วยสภาพเส้นทางของ อ.แม่สอด ที่รถจะต้องวิ่งผ่านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1.30  ชั่วโมง (ชม.) จะมีลักษณะเป็นภูเขา ทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และจะสามารถใช้งานได้อีกครั้งเมื่อถึง จ.ตาก

อย่างไรก็ตาม บขส. ไม่ทราบถึงจุดประสงค์ของผู้โพสต์ ในการนำรูปภาพเก่ามาเผยแพร่ต้องการจะสื่อความหมายถึงสิ่งใด และกระทำไปเพื่อหวังให้เกิดสิ่งใด แต่หากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริษัทฯ ต่อสาธารณะในวงกว้าง บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย เพื่อสร้างบรรทัดฐานมิให้เกิดการกระทำในลักษณะที่สร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแก่สาธารณะอีกในอนาคต