เมื่อวันที่ 23 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดให้มีการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้คณะผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ซึ่งประกอบด้วย นายสุวิทย์ บึงบัว, นายชนะ สุ่มมาตย์, นางลำใย สนั่นรัมย์, นายพิทักษ์ โสตถยาคม, นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์, นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา, นางอาทิตยา ปัญญา, นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย, นางนิตยา ภิรมย์กิจ และนางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง พร้อมคณะทำงานจากสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัด สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 สนามสอบโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัด สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้จากการตรวจเยี่ยมได้รับรายงานพบว่า ทั้ง 4 โรงเรียน ผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีอัตราการแข่งขันสูง ทั้งนี้ โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง มีกระบวนการรับนักเรียนเป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพฐ. และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเป็นอย่างดี ขณะที่ภาพรวมการจัดสอบ ม.1 ทั่วประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่มีรายงานว่า เขตพื้นที่ไหนพบปัญหาหรือการร้องเรียนเรื่องการสอบเข้าเรียนต่อแต่อย่างใด ส่วนในวันที่ 24 มี.ค. นี้จะเป็นการสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 อย่างไรก็ตาม ฝากผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่า หากบุตรหลานพลาดหวังไม่สามารถเข้าเรียนได้ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงได้ สพฐ. มี “ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567” โดยผู้ปกครองสามารถยื่นความจำนง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใกล้บ้าน และนักเรียนทุกคนจะมีที่เรียนในโรงเรียนคุณภาพ ที่พร้อมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เรียนดี มีความสุข อย่างแน่นอน