ตามที่พระเทพมงคลเมธี (ประจักษ์ โชติโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิมรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา สิริอายุ 90 ปี พรรษา 70 ณ โรงพยาบาลแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ นั้น

วัดชัยสามหมอ ได้แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลดังนี้ วันที่ 24 มี.ค. เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดทักษิณานุปาทานุกิจ วันที่ 25 มี.ค. เวลา 14.00 น. พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ โดย พระพรหมวชิรธีรคุณ เจ้าคณะภาค 11 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เวลา 17.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรมทำนองหลวง โดย พระพิธีธรรมประจำ จ.ชัยภูมิ วันที่ 26-30 มี.ค. เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ (ธรรมนิยามสูตร) เวลา 17.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เวลา 18.00 น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม วันที่ 31 มี.ค. เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ (ธรรมนิยามสูตร) พระสงฆ์ 20 รูป สวดทักษิณานุปาทานุกิจ เวลา 12.00 น. พิธิปิดม่านบรรจุสรีระสังขาร พระเทพมงคลเมธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

ทั้งนี้ พระเทพมงคลเมธี นับเป็นพระมหาเถระที่มีความเมตตาสูง มีลูกศิษย์นับถือจำนวนมาก ท่านจะบริจาคปัจจัยเพื่อสาธารณประโยชน์มาตลอด โดยเมื่อเดือน ส.ค.2563 ท่านได้บริจาคปัจจัย 10,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เพื่อจัดสร้างห้องไอซียู ห้องผ่าตัด และห้องตรวจโรคหัวใจ ด้วย

สำหรับประวัติ พระเทพมงคลเมธี (ประจักษ์ โชติโก) เดิมชื่อ ประจักษ์ บรรเทพ เกิดเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2476 ที่ ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม บรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2496 ณ วัดหนองขาม ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พระครูบริรักษ์ธรรมกิตติ เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2500 สอบไล่นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) ในสำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2552 ได้รับปริญญาบัตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.กิตติ์ฯ) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ด้านการปกครอง พ.ศ.2539-2556 เป็นเจ้าคณะ จ.ชัยภูมิ พ.ศ.2555 เป็นเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ ส่วนลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2514 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูพิศาลชัยคุณ พ.ศ.2516 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2521 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2531 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2539 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2540 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวีรชัยธรรมคณี พ.ศ.2545 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชชัยมุนี พ.ศ.2554 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลเมธี