นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว ร่วมโครงการกิจกรรม CSR พายคายัค ซับบอร์ด เที่ยววัด ชมวัง แม่น้ำเพชรบุรี ณ ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่า ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และพี่น้องชาวเพชรบุรี ที่มาร่วมกิจกรรมลงเรือพายคายัค ซับบอร์ด ล่องแม่น้ำเพชรบุรี ท่องเที่ยววัด ชมวัง เพลิดเพลินธรรมชาติริมฝั่งน้ำ พร้อมร่วม CSR เก็บขยะที่ลอย สร้างสายน้ำใส แม่น้ำสะอาด นับเป็นความสำเร็จ ภายใต้โครงการส่งเสริมการยกระดับประสบการณ์แนวใหม่ “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ กีฬาสร้างเสริม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวมาตรฐานสากล พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั่วประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยผู้ร่วมกิจกรรมต่างมีความสนุกสนาน ที่ได้พายเรือคายัคด้วยตัวเอง ได้ชมทัศนียภาพ สัมผัสบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี และแวะเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี เช่น พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และที่สำคัญได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรม เพื่อประโยชน์ของสังคมตลอดเส้นทางพายเรือ เก็บขยะในแม่น้ำเพชรบุรี ด้วยระยะทางถึง 5 กิโลเมตร นับเป็นการส่งเสริมยกระดับการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยใช้การกีฬา มาผนวกเข้ากับการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sport Tourism) เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่