จากกรณีที่รัฐบาลแถลงความคืบหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ล่าสุดได้เลื่อนช่วงเริ่มต้นแจกเงินครั้งแรกไปเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ หรือช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนไทม์ไลน์เวลาใหม่ ดังนี้

 • วันที่ 27 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธาน ที่ทำเนียบรัฐบาล
 • วันที่ 29 มีนาคม 2567 ปิดรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน กลุ่มหอการค้า กลุ่มสภาอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อนำมาสรุปและประกอบการพิจารณา
 • วันที่ 10 เมษายน 2567 ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ เพื่อสรุปรายละเอียดโครงการทั้งหมด ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
 • ไตรมาส 3/2567 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567) เปิดลงทะเบียนร้านค้าและประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต
 • ไตรมาส 4/2567 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567) เติมเงิน 10,000 บาทให้กับประชาชน ผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตครั้งแรก

ส่วนเงื่อนไข คุณสมบัติ ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ล่าสุด ต้องมีครบ 3 อย่างนี้!
1.คนอายุ 16 ปีขึ้นไป
2.เงินเดือนไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน
3.เงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท

รายละเอียดเงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • ใส่เงิน 10,000 บาท ในกระเป๋าเงินดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตัง
 • ต้องใช้ภายในอำเภอตามบัตรประชาชน
 • เงินต้องใช้ครั้งแรกภายใน 6 เดือน
 • ประชาชนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ หรือยืนยันสิทธิ
 • ใช้ซื้อของอุปโภค บริโภคเท่านั้น