เมื่อวันที่ 27 มี.ค. แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ในที่สุดก็มาถึงวันนี้ที่พวกเราพ้นมลทิน

หมอและทีมงานถูกป.ป.ช.ฟ้องว่าทุจริตคอร์รัปชั่นประพฤติมิชอบในการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจหาวัตถุระเบิด ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับราชการ โดยเฉพาะข้าราชการที่ลงไปทำงานในพื้นที่อันตรายที่มีความเสี่ยงตลอดเวลา

เมื่อมีการกล่าวหาและเลขาฯ ป.ป.ช.เป็นผู้ให้ข่าวต่อสาธารณะประหนึ่งว่าทำผิดจริงศาลตัดสินแล้ว จึงเป็นเหมือนการประหารชีวิต ทั้งที่ป.ป.ช.ทราบอยู่แล้วว่าไม่มีหลักฐานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ในชั้นการสอบสวน

ตลอดเวลา 14 ปี มีคนมีความพยามสื่อสาร สร้างข่าว กระแสในทางลบ หมอและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ว่าเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดการซื้อ และทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งที่ข้อเท็จจริง หน่วยงานความมั่นคงได้ดำเนินการจัดซื้อ GT200 ดังนี้

กองทัพอากาศ ซื้อครั้งแรกปี งบประมาณ พ.ศ. 2548 รวมจัดซื้อ 26 เครื่อง
กองทัพบก ซื้อครั้งแรกปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 รวมจัดซื้อ 757 เครื่อง
กองทัพเรือ ซื้อครั้งแรกปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 รวมจัดซื้อ 38 เครื่อง
กรมราชองครักษ์ ซื้อครั้งแรกปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รวมจัดซื้อ 8 เครื่อง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครั้งแรกปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รวมจัดซื้อ 6 เครื่อง

แต่ ป.ป.ช.ก็ยังตั้งข้อหาทุจริต หมายถึงข้อกล่าวหาว่าร้ายแรงมาก และประพฤติมิชอบ คือ กล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ตามกฎหมาย ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญ และ กรมบัญชีกลางให้ความเห็น และตรวจสอบความชอบแล้ว ป.ป.ช. ยังกล่าวหาโดยไร้พยานหลักฐาน แต่อ้างเป็นความเห็นส่วนตัว สร้างตราบาปให้ข้าราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และหมอมาตลอด 14 ปี (กล่าวหาปี 2553 พิพากษา 2567) และมีเจ้าหน้าที่บางหน่วยเครียดจนต้องจบชีวิตตัวเอง

ป.ป.ช.ใช้เวลาในการสอบสวนเป็นเวลานานโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่เคยได้มีโอกาสชี้แจงทั้งก่อนและหลังการชี้มูล ทั้งนี้เมื่อร้องขอความเป็นธรรมตามมาตรา 99 อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องหมอและกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้กระทำความผิด แต่ป.ป.ช.ฟ้องเอง

ศาลได้ไต่สวนโดยละเอียดและตรวจสอบพยาน บุคคล เอกสาร ผู้เชี่ยวชาญ ยืนยันไม่พบการทำผิดใดๆ ในข้อกล่าวหาว่า ทุจริต ประพฤติมิชอบ ซึ่งศาลได้ตัดสินในวันนี้ว่าพวกเราไม่ได้กระทำผิดใดๆ ตามฟ้อง

การที่ ป.ป.ช.ใช้อำนาจกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมนับเป็นการสร้างบาป หมอสอนทีมว่าต้องเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดี โดยเฉพาะทำดีเพื่อแผ่นดิน ทุกคนจะยังคงมุ่งมั่นทำความดีต่อไป ฝากถึงผู้ที่ชอบใช้อำนาจกลั่นแกล้งผู้อื่น มันบาปนะ บาปหนา

ท้ายสุดขอบคุณทีมทนายที่สู้ ผู้ที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจ ฟ้าหลังฝนจะสดใสแน่นอน #ทำดีเพื่อแผ่นดิน