นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลัง จะพิจารณาขยายเวลาปรับลดภาษีสรรพาสามิตน้ำมันดีเซล 1 บาทต่อลิตร ที่จะสิ้นสุดวันที่ 19 เม.ย. 67 ออกไปอีก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และภาคธุรกิจช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว โดยการต่ออายุมาตรการ จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้มากถึง 2,000 ล้านบาทต่อเดือน แต่เพื่อประโยชน์ของประชาชน ก็จำเป็นต้องทำ ส่วนเงื่อนไขต่าง ๆ จะต้องรอกระทรวงพลังงานเสนอมาให้พิจารณาอีกครั้ง

ทั้งนี้ ผลจากการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จะกระทบต่อการจัดรายได้ลงเดือนละ 2,000 ล้านบาท รวม 3 เดือน จะมีหนี้ 6,000 ล้านบาท ส่วนการจัดการรายได้รัฐบาลช่วง 4 เดือนแรกปีงบประมาณ 2567 (ต.ค. 2566-ม.ค. 2567) ที่ทำได้ต่ำกว่าเป้า 8,800 ล้านบาท ไม่ได้น่ากังวล สามารถบริหารจัดการได้