จากเหตุการณ์ตามที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ด่าทอบุคลากรภายในศูนย์ ได้เกิดเหตุขึ้นเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ บุคลากรรายหนึ่งได้ส่งข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 6” รวมถึงมีการนำเสนอคลิปวิดีโอผ่านสื่อสารมวลชนนั้น

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 มี.ค. นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้สั่งการให้กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ เร่งติดตามและสืบข้อเท็จจริงในทันที โดยในเบื้องต้นทางสถานศึกษาแห่งนี้ ได้รายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่า บุคลากรภายในศูนย์ฯ ได้ย้ายโต๊ะทำงานที่เคยนั่งอยู่ไปที่ห้องสตูดิโอ เนื่องจากเกิดความแออัด ซึ่งห้องสตูดิโอดังกล่าว เป็นห้องใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยไม่มีการบอกกล่าวกัน เป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม สำหรับการขอย้ายของข้าราชการครู 4 คนนั้น เป็นการขอย้ายเพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัว และกรณีการขอลาออก 10 คน มาจากเหตุผลที่ได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่า ซึ่งเหตุผลของการลาออกของบุคลากรทั้งหมด เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือไม่นั้น ต้องรอการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

ทั้งนี้ ได้เร่งให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเร่งสืบหาข้อมูล และให้รายงานผลความคืบหน้ามายังกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยด่วน ตนยืนยันที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมกำชับให้ดำเนินการสืบหาข้อมูลให้ครบถ้วน รอบด้าน จากนั้นจะแจ้งผลความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบ พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้หน่วยงาน สถานศึกษา ให้ความสำคัญกับนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา และสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติงานที่เป็นนโยบายของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่มีการแบ่งแยกผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงให้กระจ่าง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนทุกฝ่าย หรือหากพบว่ากระทำการที่ไม่เหมาะสม ก็ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยต่อไป.